Cześć i chwała bohaterom

Cześć i chwała bohaterom

Uroczystość poświęcona poległym za wolność.

Cześć i chwała bohaterom

Cześć i chwała bohaterom

Uroczystość poświęcona poległym za wolność.

Przemarsz Dożynkowy

Przemarsz Dożynkowy

Tak jak co roku główną atrakcją były piękne wieńce dożynkowe.

Uroczystość kościelna

Uroczystość kościelna

Msza dożynkowa w kościele to czas podziękowań rolnikom za ich ciężką pracę w polu na rzecz społeczeństwa.

Nasi milusińscy

Nasi milusińscy

Zabawa i twórcza praca to dobrze spędzony czas sprzyjający rozwojowi naszych dzieci.

Przyjemne z pożytecznym

Przyjemne z pożytecznym

Co Jaś się nauczy to Jan będzie umiał.

DZIEŃ STRAŻAKA

DZIEŃ STRAŻAKA

Święto tych co z narażeniem swojego życia ratują inne istnienia.

Rywalizacja strażaków

Rywalizacja strażaków

Międzynarodowa rywalizacja strażaków o najwyższy laur strażacki.

 

Dom Kultury w Baniach


     Dom Kultury w Baniach jest samorządową instytucją kultury.
Podstawowym celem działania Domu Kultury w Baniach jest rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze, a także promowanie działalności artystycznej i kulturalnej na terenie swojego działania.

 

Misja Domu Kultury w Baniach wyraża się w czterech wartościach:

 Człowiek dzięki pasji tworzy kulturę. Kultura Integruje ludzi z pasją.
Ten krąg uzależniony od siebie skutkuje utożsamianiem się człowieka z jego miejscem zamieszkania i poczuciem przynależności. Naszym fundamentem jest otwartość. Dom Kultury w Baniach to ludzie działający na rzecz kultury angażujący społeczności lokalne do rozwoju swoich zainteresowań i tworzenia się nowych kręgów zainteresowań w różnych sferach artystycznych i kulturowych.

 

 

 

 

 

Email: biuro@dkbanie.pl

tel/fax: 91 416 63 66  
Dom Kultury w Baniach, ul. Skośna 7, 74-110 Banie