"Modernizacja sali kinowo - koncertowej w Domu Kultury w Baniach"